Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa - Piekary

- Zajęcia matematyczne „Detektyw”

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie VIII

DETEKTYW

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne DETEKTYW to zajęcia dodatkowe, odbywające się raz w tygodniu. Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów klasy VIII, chętnych do poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Tematyka zajęć zawiera treści zawarte w podstawie programowej a także wychodzi poza jej zakres.

Przewidywane efekty: Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu.

Cele ogólne zajęć:

 • Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcji,
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
 • Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
 • Rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień,
 • Pokonywanie trudności, budzenie wiary we własne siły,
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiedzy matematycznej,
 • Motywowanie do systematycznej pracy nad samorozwojem.

Zadania:

Rozwiązywanie zadań z treścią.

Rozwiązywanie zadań konkursowych (Alfik Matematyczny, MKM Kangur, Małopolski Konkurs Matematyczny).

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych (egzamin ósmoklasisty z matematyki).

 

 • Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego,
 • Rozwijanie logicznego rozumowania oraz argumentowania,
 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
 • Wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów.

Treści:

LICZBY I DZIAŁANIA

 • Ciekawe liczby (liczby doskonałe, palindromiczne, Fibonacciego)
 • Potęgi – własności i działania
 • Pierwiastki – potęgi i działania
 • Silnia, słabnia
 • NWW, NWD

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 • Przekształcenia algebraiczne
 • Wzory skróconego mnożenia
 • Wielkości wprost proporcjonalne
 • Wielkości odwrotnie proporcjonalne

FIGURY GEOMETRYCZNE NA PŁASZCZYŹNIE

 • Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa

ZASTOSOWANIE MATEMATYKI

 • Obliczenia procentowe
 • Złoty podział
 • Prędkość, droga, czas (praca i czas na jej wykonanie)

GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

 • Pole powierzchni i objętość graniastosłupa
 • Pole powierzchni i objętość ostrosłupa

KOŁA I OKRĘGI

 • Liczba p. Długość okręgu
 • Pole koła

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 • Doświadczenia losowe, zbiór wyników
 • Obliczanie prawdopodobieństw

Z DZIEJÓW MATEMATYKI

 • Wybitni matematycy starożytni
 • Historia zapisu cyfrowego, system dwójkowy

Metody:

 • Aktywizujące oraz interaktywne
 • Praca z tekstem (analiza)
 • Film edukacyjny

Formy pracy:

 • Praca indywidualna
 • Praca w grupach

Ewaluacja

 • Rozmowy z uczniami
 • Obserwacja

 

Prowadzący zajęcia: Dorota Koza

WSPIERAMY SĄSIADÓW

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Zegar