Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa - Piekary

PSYCHOLOG SZKOLNY

Rola i zadania psychologa szkolnego

Specyfika pracy psychologa w szkole polega na dużej różnorodności, co wymaga od psychologa szerokiego spektrum umiejętności i podejmowania wielorakich oddziaływań. Zadania te mają charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny. Zadania podejmowane przez psychologa w naszej szkole są złożone, gdyż dotyczą perspektywy ucznia, zespołu klasowego oraz nauczycieli i rodziców. Wszystkie  te działania - w bliższej czy dalszej perspektywie - budowaniu dobrych relacji w szkole.
Prawne podstawy pracy psychologa w placówkach oświatowych: nadrzędnymi dokumentami wyznaczającym zadania psychologa pracującego w szkole jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Dodatkowo, na poziomie szkoły zadania psychologa wyznaczają dokumenty regulujące pracę szkoły, takie jak Statut szkoły oraz Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
Czym zajmuje się psycholog szkolny?
diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu
współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?
1. Uczeń, gdy:
ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie.
2. Rodzic, gdy:
potrzebuje pomocy psychoedukacyjnej , gdy nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
3. Nauczyciel, gdy:
doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

 

Psycholog
mgr ANNA ŻABIŃSKA

WSPIERAMY SĄSIADÓW

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Zegar