Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa - Piekary

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach

Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu,
 • Dokumenty w postaci skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimierz Besztocha.
 • E-mail: sp_piekary@onet.eu
 • Telefon: 12 280 62 21

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki
 • E-mail: sp_piekary@onet.eu
 • Telefon: 12 280 62 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach Oddział przedszkolny i 6-latki – budynek główny, przedszkole – budynek remizy.

Budynek główny posiada trzy wejścia. Dwa wejścia posiadają zabezpieczenie kodem, trzecie wejście jest przeznaczone jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne.

Do budynku głównego szkoły wchodzi się wejściem z tyłu szkoły. W razie konieczności jest możliwość podstawienia pochylni, ułatwiającej wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Przy wejściach zainstalowano dzwonek oraz zamek z elektromagnesem.  Są one nadzorowane przez pracowników obsługi.

Nauka w budynku głównym szkoły odbywa się na trzech kondygnacjach.

Budynek nie posiada wind.

Szkoła nie posiada dostosowanych łazienek dla osób niepełnosprawnych.

Teren szkoły ogrodzony jest metalowym płotem.

Przed wejściem głównym szkoły jest miejsce na zaparkowanie samochodów.

 Przy wejściu tylnym, na placu szkolnym, mieści się punkt ewakuacyjny.

Wejście do przedszkola w remizie strażackiej jest zamknięte, wyposażone w dzwonek w celu umożliwienia Rodzicom i Opiekunom przyprowadzenie i odbiór dziecka.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się na jednej kondygnacji – parterze.

Wejście do przedszkola nie ma barier architektonicznych umożliwiających wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo.

Przed budynkiem przedszkola jest możliwość zaparkowania samochodu.

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku dla naszej Szkoły

WSPIERAMY SĄSIADÓW

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny

Zegar